Fabiolalaan 25, 8930 Menen Maak een afspraak 056 51 18 16

Coronamaatregelen


Beste bezoeker, 

We houden onze praktijk Corona-vrij, waardoor de zorg voor de patiënten niet in het gedrang komt.

Onze visie

De geneeskunde omvat een multidisciplinaire zorg. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinésisten, diëtisten,specialisten,..) wordt door een nauwe samenwerking de best mogelijke zorg voor u als patiënt nagestreefd.

Werking

Dringende gevallen

Voor dringende gevallen is er steeds ruimte voorzien, zodat u bij ons terecht kan indien de agenda vol zou staan.
U kan ons altijd bellen op 056 51 18 16.

Huisbezoeken

Indien u zich door ziekte of beperking niet kan verplaatsen, kan de dokter op huisbezoek komen. Gelieve dit tijdig aan te vragen zodat dit ingepland kan worden. Hou er rekening mee dat u vaak sneller en beter geholpen bent in onze praktijkruimte.

Afspraken

Op consultatie om meerdere problemen te bespreken of met meer dan 1 persoon? Gelieve een dubbele afspraak te maken.

Identiteitskaart

Gelieve steeds uw identiteitskaart mee te brengen. Dit voor iedere raadpleging alsook bij technische prestaties.

Attest

Voorschriften en attesten zullen enkel verstrekt worden via consultatie. Uitzonderlijk wordt dit ook telefonisch toegestaan.
Meld u éénmalig aan op de website.
Maak een afspraak op een voor u ideaal moment.
Indien moeilijkheden bij het inloggen, bel naar de praktijk, we helpen u meteen verder.

NUTTIGE INFO


Reisinformatie

Naar aanleiding van de huidige actualiteit, gelieve grondig advies in te winnen!

Gaat u binnenkort op vakantie en wilt u nagaan welke vaccinaties u nodig heeft en welke voorzorgen u moet nemen, bekijk dan alvast volgende website en maak een afspraak zodat wij deze informatie met u kunnen overlopen.
Overloop uw reisapotheek met uw arts en ga na welke medicatie voor u noodzakelijk is op vakantie.

Bevolkingsonderzoek

De overheid steunt het vroegtijdig opsporen van borstkanker, dikkedarmkanker en baarmoederhalskanker. Deze tumoren kunnen vroegtijdig opgespoord worden door niet-invasieve onderzoeken. U kunt zelf al een kijkje nemen of u in de leeftijdsgroep voor screening zit en wat het onderzoek precies inhoudt. Indien u vragen heeft of twijfels, nodigen wij u graag uit op consultatie om dit te bespreken.

Hieronder vindt u een overzicht van enkele nuttige telefoonnummers

Dienst
Telefoonnummer
Wachtdienst
1733
Weekendwacht
1733 ( van vrij 19h t/m ma 8h )
Wachtpost Rijselstraat 78 8930 Menen
enkel op afspraak dus telefonisch contacteren vooraf
open zat, zon en feestdagen 8h - 20h.
Apotheker van wacht
www.apotheek.be - 0903/99 000 ( 1,5 E/minuut)
Wachtdienst tandarts
0903/399.69 (1.5EUR/min)
Algemeen noodnummer
112
Politie
056 51 01 11
Brandweer
056 23 99 70
Antigifcentrum
070/24.52.45
Rode Kruis
105
Drugslijn
078/15.10.20
Zelfmoordlijn
1813
Tele-Onthaal
106
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
1712

CONTACT

Dr. Jan Lezy
Fabiolalaan 25
8930 Menen

056 51 18 16

edit afsluiten